İnsan Kaynakları Politikamız
 

• "Bosphorus Gemi Acenteliği (BSA) şirket bilinci ve kültürü"nü korumak ve geliştirmek insan kaynakları politikamızın temel dayanağıdır.
 

• Çalışanların en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz. Çalışma arkadaşlıklarımıza geçici gözüyle bakmıyor, ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz.
 

• Bünyemize yetenekli ve başarılı kişileri çekmeyi, gelişmelerine yardımcı olup teşvik ederek uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsiyoruz.
 

• Aramıza yeni katılan personeli, çalışmaya başladığı ilk günden itibaren, "İşe Uyum Eğitimi"ne alıyoruz. Gerek işbaşında, gerek iş dışında düzenlenen programlarla eğitimleri   sürdürüyor, kişilerin gelişmelerini izliyoruz.
 

• İnsanların eşit olduğuna inanıyor ve iş yaşantımızda da bu ilkeyi uyguluyoruz. Çalışanlarımız arasında ırk, cinsiyet ve inanç farkı gibi ayrım ve değerlendirme yapmayarak, herkese   kendini geliştirme ve yükselme fırsatı tanıyoruz.
 

• Seçme-Yerleştirme ve çalışanlarımızın Kariyer Planlaması yapılırken çok titiz davranıyor; "sadakat, dürüstlük, takım çalışmasına yatkınlık, duyarlılık, iş ahlakı, kendisiyle   ve çevresiyle barışık olma"yı temel ölçütler olarak kabul ediyoruz.
 

 

 

Bosphorus Gemi Acenteliği AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.